Boysenberry

Boysenberry

$31.00

Hand-dyed in Brighton, TN. Fingering Weight: PRIDE - SW Merino/Nylon/Stellina, 495 yards GLUTTONY SOCK - SW Merino/Nylon, 425 yards  FORTITUDE - SW Merino, 435 yards BABEL - SW Merino/Yak/Nylon, 435 yards   Sport/DK/Worsted: BEATITUDE - SW Merino/Nylon, 325 yards GLUTTONY SPORT/DK...

View Full Details